Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Andrzej Banach

ur. w 1970 roku w m. Szczecinek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2014
Biogram
Pan Mirosław Banach w sierpniu 1988 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju był uczestnikiem strajku, w którym pełnił funkcję członka Komitetu Strajkowego. Z uwagi na aktywny udział w ramach sierpniowego strajku został zwolniony z KWK "Borynia". W październiku 1988 r. brał aktywny udział w manifestacji w Katowicach domagającej się przywrócenia zwolnionych w czasie sierpniowych strajku górników do pracy. Podczas tej manifestacji doznał obrażeń ciała. W okresie od czerwca 1987 r. do czerwca 1989 r. uczestniczył w działalności w podziemnych strukturach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów