Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Benicki Zenon

Zenon Antoni Benicki

ur. w 1949 roku w m. Łaskarzew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 447/2014
Biogram
  Od 1980 r. był  aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Azotowych w Puławach. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 14-19.12.1981 r. w strajku okupacyjnym w ZA Puławy, będąc członkiem Komitetu Strajkowego, odpowiedzialnym za funkcjonowanie zakładu. Po pacyfikacji strajku, za zorganizowanie i kierowanie akcją protestacyjną w ZA w Puławach w dniu 21.12.1981 r. został zwolniony z pracy, a 23.12.1981 r. aresztowany i  do 24.12. przetrzymywany w KM MO w Puławach, następnie w Areszcie Śledczym w Lublinie. Postanowieniem z dnia 4 lutego 1982 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie uchylił tymczasowe aresztowanie i od 15.02.1982 r. oddał P. Zenona Benickiego pod dozór MO z obowiązkiem meldowania się co 2 tygodnie w Komendzie Miejskiej MO w Puławach. Pan Benicki zaangażowany był w kolportaż literatury bezdebitowej w Puławach, a w latach 1986-1989 współorganizował Radio „S” Ziemi Puławskiej. Był także aktywnym uczestnikiem uroczystości religijno-patriotycznych w Puławach. W 1989 roku był członkiem Komitetu Obywatelskiego w tym mieście. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Ziemia Puławska w latach 1980-1989, Lublin 2016