Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Trzaskoma

ur. w 1972 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Krzysztof Trzaskoma od 1987 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną w ramach struktur Organizacji Młodzieżowej Konfederacji Polski Niepodległej Okręgu Radomskiego. Zajmował się kolportażem prasy pozdziemnej NSZZ "Solidarność" oraz pism „Wolny Robotnik”, „Koncept”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „CDN”, „Głos Wolnego Robotnika”, „Solidarność Młodych”, „Gazeta Polska”, „Kontra Komunie”, „Kontra”, „Konfederat”, „Gazeta Uliczna”. Brał również udział w demonstracjach ulicznych, akcjach ulotkowych, niezależnych obchodach rocznic patriotycznych i malowaniu napisów na murach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków