Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Henryk Buksiński

ur. w 1944 roku w m. Konotopa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Czesław Buksiński będąc wojskowym pracownikiem Wojskowych Zakładów Uzbrojenia nr 3 w Żurawicy koło Przemyśla został w 1981 r. członkiem niejawnym Konfederacji Polski Niepodległej. W pierwszych miesiącach stanu wojennego doszło do zerwania jego kontaktu z KPN na skutek otrzymania informacji o jego inwigilacji przez Wojskową Służbę Wewnętrzną pod kątem współpracy z KPN. Ponowne nawiązanie kontaktu z odbudowującą się na terenie Przemyśla KPN nastąpiło w 1987 roku. Czesław Buksiński do roku 1989 brał udział  w kolportażu nielegalnych wydawnictw, ulotek i plakatów, wykorzystując do tego celu m.in. własny samochód Fiat 126 p.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN