Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jędras Leszek

Leszek Jędras

ur. w 1958 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Pracownik Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu. W latach 1980-1981 był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po podjęciu studiów na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu zrezygnował z pracy. Jako student Wydziału Historycznego UAM zaangażował się w działalność opozycyjną i od sierpnia 1982 r. organizował kolportaż „Obserwatora Wielkopolski” w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu. Postawiono mu zarzut, że w okresie od sierpnia 1982 r. do stycznia 1983 r. wspólnie z innymi osobami organizował akcje kolportażowe podziemnych wydawnictw, kontaktował ze sobą kolporterów i wydawców, opracowywał plany i metody kolportażu, a także przechowywał, przewoził i rozpowszechniał podziemne wydawnictwa NSZZ „Solidarność”.  W akcie oskarżenia napisano, że Leszek Jędras odgrywał pierwszoplanową rolę w konspiracyjnej działalności działaczy NSZZ „Solidarność” na terenie ZPM H. Cegielski – dostarczał kolporterom paczki zawierające większe ilości „Obserwatora Wielkopolski” i „Veto” do dalszego rozpowszechniania. W związku ze swoją działalnością podziemną został zatrzymany 3.02.1983 r. i osadzony w areszcie, gdzie przebywał do 25.07.1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN