Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Szymon Kanigowski

ur. w 1934 roku w m. Luberadz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Pan Szymon Kanigowski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczych „Lubin” w Lubinie. 
W okresie od 16 grudnia 1981 r. do 26 lutego 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. 
W latach 1983–1989 uczestniczył w akcjach protestacyjnych upamiętniających zbrodnię lubińską.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej