Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marczuk Witold

Witold Tomasz Marczuk

ur. w 1953 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Witold Marczuk angażował się w działalność opozycyjną działając w strukturach NSZZ „Solidarność” od maja 1981 r. Był członkiem Komisji Zakładowej w Pracowni Bakteriologii Klinicznej Instytutu Patologii Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Gdańsku. W dniu 17 grudnia 1981 r. wręczył funkcjonariuszom MO pełniącym służbę w pobliżu Stoczni Gdańskiej im. Lenina jeden egzemplarz „Niezależnego Serwisu Informacyjnego Solidarności”. W konsekwencji został zatrzymany, a w dniu 19 grudnia 1981 r. aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W dniu 29 grudnia 1981 r. skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych, pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz uiszczenie 4200 zł tytułem opłaty sądowej. Od 9 lutego 1982 r. w Zakładzie Karnym w Koronowie, następnie od 9 kwietnia 1982 r. w Zakładzie Karnym w Potulicach. W dniu 16 listopada 1982 r. Sąd Najwyższy w Warszawie - Izba Wojskowa uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Od 11 stycznia 1983 r. ponownie w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W dniu 28 stycznia 1983 r. skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, pokrycie połowy kosztów postępowania oraz uiszczenie 6 tys. zł tytułem opłaty sądowej. Zwolniony z aresztu w dniu 29 stycznia 1983 r. Zwolniony z pracy. Współpracował z Regionalną Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Od stycznia 1986 r. był łącznikiem merytorycznym RKK. Koordynował działalność Radia „Solidarność”. Zajmował się także organizowaniem spotkań i kolportażem wydawnictw podziemnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej