Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Jęcz
ur. w 1958 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 557/2015

Biogram

Andrzej Jęcz, będąc studentem Politechniki Poznańskiej, w nocy z 14 na 15 maja 1982 r. wraz z innymi osobami namalował wewnątrz budynku stołówki studenckiej Politechniki Poznańskiej antykomunistyczne hasła i napisy. Wydział Śledczy KWMO w Poznaniu prowadził postępowanie, w którym Andrzej Jęcz był podejrzany o namalowanie haseł i napisów lżących i wyszydzających ustrój oraz naczelne organa PRL. 
		Za swoją działalność został zatrzymany 13 września 1982 r . i umieszczony w areszcie. Skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych z dnia 14 stycznia 1983 r. na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie kary zawieszono na okres 3 lat.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981–1989, Warszawa 2014.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN