Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jęcz

ur. w 1958 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 557/2015
Biogram
Andrzej Jęcz, będąc studentem Politechniki Poznańskiej, w nocy z 14 na 15 maja 1982 r. wraz z innymi osobami namalował wewnątrz budynku stołówki studenckiej Politechniki Poznańskiej antykomunistyczne hasła i napisy. Wydział Śledczy KWMO w Poznaniu prowadził postępowanie, w którym Andrzej Jęcz był podejrzany o namalowanie haseł i napisów lżących i wyszydzających ustrój oraz naczelne organa PRL. 
		Za swoją działalność został zatrzymany 13 września 1982 r . i umieszczony w areszcie. Skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych z dnia 14 stycznia 1983 r. na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie kary zawieszono na okres 3 lat.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981–1989, Warszawa 2014.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN