Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czerwiński Bogusław

Bogusław Marian Czerwiński

ur. w 1948 roku w m. Turek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Bogusław Marian Czerwiński, od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Kombinacie Budowlanym „Zachód”, kontynuował działalność związkową po 13.12.1981 r. W sierpniu 1982 r. rozpowszechniał na terenie zakładu pracy ulotki nawołujące do udziału załogi w piętnastominutowym strajku. 24.08.1982 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a następnie skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z 20.09.1982 r. na 3 lata pozbawienia wolności. W trakcie odbywania kary w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie uczestniczył w protestach głodowych i stosowano wobec niego środki przymusu fizycznego. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Zamościu z lipca 1983 r. na mocy amnestii został zwolniony z dalszego odbywania kary.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej