Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krupa Adam
Adam Jan Krupa
ur. w 1953 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

W czerwcu 1976 r. za udział w strajku został zwolniony z pracy, po odwołaniu ponownie przywrócony. Od września 1980 r. w związku NSZZ „Solidarność”, był przewodniczącym Komisji Wydziałowej, członkiem Komisji Fabrycznej, delegatem na I WZD Regionu Świętokrzyskiego. W latach 1981–1989 działał w strukturze miejskiej „S”. Kolportował wydawnictwa niezależne (m.in. „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, wydawnictwa: „KOS-u”, „CDN-u”). W 1982 r. drukował ulotki, uczestniczył w akcjach ulotkowych i malowania haseł, współorganizował Msze za Ojczyznę, organizował pomoc dla internowanych. Od 05.11.1982 r. do 05.02.1983 r. powołany do służby wojskowej w Wojskowym Obozie Specjalnym Nr 6 w Czerwonym Borze. W okresie od 1986 r. do 1988 r. uczestniczył w spotkaniach RKW „S”. Od września 1988 r. do czerwca 1989 r. był członkiem Tymczasowej KZ. 
W dniu 09.12.1988 r. został ukarany za działalność związkową przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny. 
W latach 1989–1991 był członkiem KO „S” w Starachowicach.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności