Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ałunowski Konrad

Konrad Hugo Ałunowski

ur. w 1948 roku w m. Cambuslang
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Konrad Ałunowski, pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Chłodniczych w Gdyni.  W dniu 15 grudnia 1970 r. „w ramach solidarności” nie przystąpił do pracy i wziął udział w demonstracjach pod Komitetem Miejskim PZPR w Gdyni i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. Po przedstawieniu sytuacji w świetlicy zakładowej, został wybrany na przedstawiciela zakładu na zebranie Komitetu Strajkowego dla Miasta Gdyni, mające się odbyć tego samego dnia w Zakładowym Domu Kultury Zarządu Portu Gdynia. W trakcie zebrania został zatrzymany i brutalnie pobity przez funkcjonariuszy MO i w dniu 16 grudnia 1970 r. osadzony w Areszcie Śledczym w Wejherowie. Zwolniony z aresztu w dniu 20 grudnia 1970 r. 
W latach 1971-1974 był kontrolowany przez SB w Gdyni w ramach kwestionariusza ewidencyjnego ze względu na uczestnictwo w Grudniu ’70 oraz prowadzenie destrukcyjnej działalności w zakładzie pracy. Kontrolę zakończono z powodu zaprzestania wrogiej działalności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN