Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Friederike Łazarów

ur. w 1941 roku w m. Kaaden
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana w działalność podziemną, ukrywała w domu poszukiwanych przez Służbę Bezpieczeństwa działaczy opozycyjnych, prowadziła drukarnię, punkt kolportażowy i skrzynkę informacyjno-kontaktową. Była autorką wielu grafik i plakatów związanych z konspiracją niepodległościową, w tym wykonanego we wrześniu 1982 r. pierwszego plakatu Solidarności Walczącej. Uczestniczyła w Mszach za Ojczyznę w Krakowie-Mistrzejowicach. Od 1982 r. należała do struktur Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży. Współpracowała z pismem „Zomorządność” wydawanym od lutego 1982 r. do czerwca 1989 r. w Krakowie przez NSZZ „Solidarność” Koło Oporu Społecznego 241 Obszar Południe i „Kurierkiem B” będącym serwisem informacyjnym Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Bochni.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności