Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Andrzej Buk

ur. w 1958 roku w m. Łańcut
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 471/2019
Biogram
Ryszard Buk pracował jako monter sprzętu – elektromechanik w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Zelmer” w Rzeszowie. Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. został przewodniczącym NSZZ RI „Solidarność” w Krzemienicy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do podziemnej struktury NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, namawiał pracowników do podjęcia akcji protestacyjnej. Od 1982 roku był członkiem działającej w ZZSD „Predom-Zelmer” w Rzeszowie Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W okresie 1982-1987 był inicjatorem i organizatorem kolportażu podziemnych wydawnictw oraz zbiórek pieniężnych dla podziemnych struktur „Solidarności”.  25.08.1982 r. został przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Rzeszowa ukarany grzywną w wysokości 6000 zł. z zamianą na 30 dni aresztu za noszenie znaczka „Solidarność” w zakładzie pracy. Brał czynny udział w uroczystościach organizowanych przez podziemie antykomunistyczne w Krzemienicy, Soninie, Łańcucie i Rzeszowie. Przez cały okres działalności w podziemnych strukturach (1982–1989) był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji. Ponadto funkcjonariusze SB wielokrotnie dokonywali rewizji w pracy i miejscu jego zamieszkania oraz  przeprowadzali z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej