Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Józef Melski

ur. w 1955 roku w m. Komprachcice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Pan Mieczysław Melski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. We wrześniu 1981 r. został delegowany do pracy w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach. 
W związku z jego aktywną działalnością opozycyjną w dn. 5 I 1982 r. został internowany. Przebywał w Zabrzu-Zabrzu. Po zwolnieniu z internowania w dn. 23 VII 1982 r. czynił starania o wyjazd emigracyjny. W 1982 r. udał się na emigrację najpierw do Szwecji, a następnie do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej