Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Słoczyński Krzysztof
Krzysztof Paweł Słoczyński
ur. w 1943 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, a od 1981 r. - członkiem Stronnictwa Demokratycznego. W miejscu pracy - Łódzkich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex”, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” i był redaktorem zakładowych wydawnictw związkowych. Działał również w redakcji Międzyzakładowej Oficyny Wydawniczej. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, skąd został zwolniony 9 lutego 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN