Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Melak

ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Był członkiem Kręgu Pamięci Narodowej i Komitetu Katyńskiego oraz organizatorem i uczestnikiem uroczystości i manifestacji patriotycznych. Przygotowywał obchody rocznic powstań narodowych. Zajmował sie kolportażem i drukiem ulotek, prasy oraz książek. Brał czynny udział w budowie i stawianiu pomnika Katyńskiego. Uczestniczył w pielgrzymkach na Jasną Górę. Wspierał działalność niepodległościową użyczając swoich samochodów do celów opozycyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • S. Melak, Działania Kręgu Pamięci Narodowej, „Niepodległości i Pamięć”, nr 1 (22)/2006
    • Zbrodnia Katyńska, W Kręgu prawdy i kłamstwa, pod red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010
    • Ł. Kudlicki, S. Melak, Strażnik Pamięci Katynia, Krąg Pamięci Narodowej 2015