Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Melak
ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018

Biogram

Był członkiem Kręgu Pamięci Narodowej i Komitetu Katyńskiego oraz organizatorem i uczestnikiem uroczystości i manifestacji patriotycznych. Przygotowywał obchody rocznic powstań narodowych. Zajmował sie kolportażem i drukiem ulotek, prasy oraz książek. Brał czynny udział w budowie i stawianiu pomnika Katyńskiego. Uczestniczył w pielgrzymkach na Jasną Górę. Wspierał działalność niepodległościową użyczając swoich samochodów do celów opozycyjnych. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

S. Melak, Działania Kręgu Pamięci Narodowej, „Niepodległości i Pamięć”, nr 1 (22)/2006
Zbrodnia Katyńska, W Kręgu prawdy i kłamstwa, pod red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010
Ł. Kudlicki, S. Melak, Strażnik Pamięci Katynia, Krąg Pamięci Narodowej 2015