Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Podladowski Ryszard

Ryszard Józef Podladowski

ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Ryszard Podladowski współorganizował strajki studenckie w Łodzi w okresie styczeń–luty 1981 r., był sekretarzem Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, autorem publikacji podziemnych o sytuacji na łódzkich uczelniach (pisał pod pseudonimem „Janina”) oraz tekstów piosenek studenckich. Po 13.12.1981 r. działał w Konfederacji Polski Niepodległej, zorganizował i prowadził w Nowosolnej k. Łodzi drukarnię, gdzie powielano pisma i ulotki oraz wydawano periodyk KPN „Droga”. Drukarnia działała przez okres stanu wojennego i po jego upływie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • "Łódzka KPN. Od PRL do niepodległości", red. K. Chylak, M. Michalik, Łódź 2012
    • A. Terlecki, "Moja KPN", Łódź 2011
    • R. Kowalczyk, "Studenci'81", Warszawa 2000
    • "Kryptonim »Heca«", red. W. Domagalski, Łódź 2006