Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Podladowski Ryszard
Ryszard Józef Podladowski
ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016

Biogram

Ryszard Podladowski współorganizował strajki studenckie w Łodzi w okresie styczeń–luty 1981 r., był sekretarzem Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, autorem publikacji podziemnych o sytuacji na łódzkich uczelniach (pisał pod pseudonimem „Janina”) oraz tekstów piosenek studenckich. Po 13.12.1981 r. działał w Konfederacji Polski Niepodległej, zorganizował i prowadził w Nowosolnej k. Łodzi drukarnię, gdzie powielano pisma i ulotki oraz wydawano periodyk KPN „Droga”. Drukarnia działała przez okres stanu wojennego i po jego upływie.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

"Łódzka KPN. Od PRL do niepodległości", red. K. Chylak, M. Michalik, Łódź 2012
A. Terlecki, "Moja KPN", Łódź 2011
R. Kowalczyk, "Studenci'81", Warszawa 2000
"Kryptonim »Heca«", red. W. Domagalski, Łódź 2006