Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Dominik Członkowski

ur. w 1961 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
W latach 1976-1980 był współorganizatorem i aktywnym członkiem młodzieżowej organizacji Młodzi Orlętom Lwowskim. W ramach działalności w tej organizacji m.in. malował hasła na murach. Podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był łącznikiem pomiędzy środowiskami akademickimi Warszawy i Szczecina. Drukował oraz kolportował czasopismo „Jedność” oraz ulotki i wydawnictwa Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Konfederacji Polski Niepodległej. 11 listopada 1982 r. w Warszawie został zatrzymany i aresztowany z powodu udziału w demonstracji. Następnego dnia został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Dnia 20 grudnia 1982 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie uchylił areszt i 21 grudnia 1982 r. wyszedł na wolność. Po 1985 r. utrzymywał kontakty ze szczecińskim oddziałem Solidarności Walczącej, kolportował w Warszawie czasopismo „Gryf”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej