Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Myślecki Wojciech

Wojciech Andrzej Myślecki

ur. w 1948 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Wojciech Myślecki w marcu 1968 r. współorganizował i uczestniczył w akcji protestacyjnej studentów Politechniki Wrocławskiej (PWr). Kilka miesięcy później 1.05.1968 r. był jednym ze współorganizatorów i uczestników demonstracji zorganizowanej w obronie więzionych studentów. W październiku i listopadzie 1976 r. zajął się organizacją zbiórki pieniędzy na rzecz represjonowanych robotników w Radomiu. W latach 1979-1980 był członkiem Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu oraz współpracował ze środowiskiem powiązanym z „Biuletynem Dolnośląskim”. W marcu 1980 r. podpisał petycję, tzw. 72 postulatów, skierowanej do uczestników Walnego Zjazdu ZNP PWr. Od września 1980 r. działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” („S”). Od 13.12.1980 r. do października 1981 r. był członkiem prezydium Komisji Zakładowej w zespole ds. socjalnych. Od jesieni 1980 r. do września 1981 r. uczestniczył w pracach Komisji Porozumiewawczej „S” PWr z władzami uczelni. W okresie od lutego 1981 r. do czerwca 1981 r. był członkiem Komisji Porozumiewawczej  ds. Utworzenia Makroregionu Dolny Śląsk „S” we Wrocławiu. W czerwcu 1981 r. został delegatem na Walnym Zebraniu Delegatów (WZD) Regionu Dolny Śląsk. 
W dniach 13-15.12.1981 r. współorganizował strajk na Politechnice Wrocławskiej. 21.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, następnie był przetrzymywany w ośrodkach w Grodkowie i Nysie. Wolność odzyskał  19.08.1982 r. W latach 1982-1988 r. Pan Wojciech Myślecki był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom i karany grzywnami przez Kolegium ds. Wykroczeń. W latach 1982-1989 pełnił funkcję konsultanta, reprezentanta i łącznika „Solidarności Walczącej” (SW) z innymi podziemnymi organizacjami, m. in. z Grupą Porozumiewawczą Opozycji Dolnośląskiej czy Prymasowskim Komitetem Charytatywno-Społecznym w Warszawie. Od października 1982 r. aż do 1990 r. był członkiem SW i zajmował się organizacją akcji ulotkowych, plakatowych oraz manifestacji ulicznych. W latach 1983-1989 był jednym z czołowych organizatorów i koordynatorów ruchu wydawniczego. Pan Wojciech Myślecki pełnił funkcję redaktora i autora podziemnych pism, tj.: „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca”, „Walka” i „Solidarność Dolnośląska”. W latach 1983-1990 w ramach SW odpowiadał za organizację, dział łączności z krajem i zagranicą oraz przejęcia transportów ze sprzętem i materiałami poligraficznymi. W latach 1984-1990 zasiadał w Komitecie Wykonawczym SW oraz był współpracownikiem podziemnego Radia SW. 
W związku z tą działalnością 28.02.1984 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Wolność odzyskał 26.07.1984 r., gdy prowadzone przeciwko niemu postępowanie umorzono na mocy przepisów ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności