Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Walendzik Grzegorz
Grzegorz Marcin Walendzik
ur. w 1955 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego do marca 1982 r. angażował się w podziemną działalność związkową, m.in. pełnił funkcję kuriera i opiekuna kasy związkowej. W latach 1984-1986 w jego domu rodzinnym działała drukarnia Kieleckiego Wydawnictwa Komitetu Oporu Społecznego, drukująca pisma „KOS” i „CDN”. Uczestniczył w mszach za Ojczyznę i innych uroczystościach patriotycznych. Od kwietnia 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Starachowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010