Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sługocka Teresa

Teresa Józefa Sługocka

ur. w 1951 roku w m. Strzelno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019
Biogram
Teresa Sługocka latach 1982-1989  była zaangażowana w działalność podziemnych struktur  NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Uczestniczyła w kolportażu nielegalnych wydawnictw, takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra”, „Geofon”, „Tygodnik Mazowsze”, rozpowszechnianych w toruńskich zakładach pracy. Udostępniała również swoje prywatne mieszkanie do przechowywania wydawnictw drugiego obiegu oraz organizowania spotkań Wszechnicy Związkowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003