Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Trawicki Kazimierz
Kazimierz Trawicki
ur. w 1947 roku w m. Sominy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018

Biogram

Kazimierz Trawicki był pracownikiem Stoczni Gdańskiej. 
Dnia 5 listopada 1982 r. został internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą. Rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa oraz podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Został zwolniony w dniu 3 lutego 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN