Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Naimski Piotr

Piotr Aleksander Naimski

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2017
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność organizacji społecznych, mających za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz broniących praw człowieka i obywatela w PRL. Od 1976 r. brał aktywny udział w działalności Komitetu Obrony Robotników, przekształconego następnie w 1977 r. w Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Był współautorem i sygnatariuszem apeli i petycji do władz PRL o przestrzeganie praw człowieka i obywatela. Był członkiem redakcji nielegalnego czasopisma „Głos”. 
W związku z prowadzoną działalnością był aresztowany w okresach 16.05.1977- 23.07.1977 r. (zwolniony na mocy ustawy o amnestii)  oraz 14.12.1979 – 19.12.1979 r. W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Pozostawał w zainteresowaniu wywiadu PRL podczas pobytu w USA w latach 1981-1984. Po powrocie do kraju w dalszym ciągu był zaangażowany w działalność opozycyjną. Był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa przy zastosowaniu różnych technik operacyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN