Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karolik Jan

Jan Karolik

ur. w 1953 roku w m. Giżycko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Działalność opozycyjną prowadził od końca lat 70., znalazł się w grupie osób, przeciwko którym Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w 1978 r. wszczęła śledztwo w sprawie rozpowszechniania na terenie Gdańska „wrogich” pism. Śledztwo to zostało ostatecznie umorzone w lutym 1982 r. W trakcie trwającego postępowania był kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin. Został umieszczony, przez gdańską Służbę Bezpieczeństwa, w wykazie osób „zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną na terenie Trójmiasta, której uniemożliwiono udział w manifestacji pod Stocznią im. Lenina w Gdańsku w grudniu 1979 r.”. W marcu 1983 r. został zatrzymany w Gdańsku za udział w nielegalnym zgromadzeniu i ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. W latach 1978-1989 był inwigilowany przez SB. W jego mieszkaniu kilkukrotnie przeprowadzono przeszukanie. W latach 1987 -1989 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN