Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Boruch Antoni

Antoni Boruch

ur. w 1945 roku w m. Zgierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016
Biogram
Antoni Boruch we wrześniu 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, był członkiem Komitetu Założycielskiego i Prezydium Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział w strajku w „Borucie” – 14.12.1981 r., następnie współorganizował podziemne struktury Związku na terenie Zgierza, kolportował nielegalne publikacje, m.in. „Wolną Solidarność”, „Biuletyn Łódzki”, „Tygodnik Mazowsze” i „Solidarność Walczącą”. Brał udział w akcjach ulotkowych i malowania haseł na murach, zbierał składki na pomoc represjonowanym, współtworzył bibliotekę wydawnictw podziemnych w Zgierzu. 3.05.1982 r. uczestniczył w demonstracji, 9.05.1982 r. został zatrzymany i do 23.07.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. 1.01.1983 r. otrzymał wypowiedzenie z pracy w ZPB „Boruta”. W 1988 r. podziemna Komisja Lokalna „Solidarności” w Zgierzu oddelegowała go do współpracy z łódzkim Zarządem Regionalnym. W latach 1982–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN