Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Matuszkiewicz

ur. w 1945 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
W latach 1978-1982 zatrudniony był w Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu na stanowisku adiunkta muzealnego oraz p.o. kierownika Działu Naukowo Oświatowego. Od września 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W miejscu zatrudnienia był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S”. Od stycznia 1981 r. był przewodniczącym sekcji ds. kultury Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego następnie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Wałbrzychu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „S”. W okresie od września do grudnia 1981 r. był redaktorem naczelnym tygodnika „Niezależne Słowo” w Oddziale Wojewódzkim Regionu Dolny Śląsk NSZZ „S” w Wałbrzychu. Od dnia 17 września 1981 r. Prokuratura Wojewódzka w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy prowadziła przeciwko niemu postępowanie za opublikowanie artykułu pt. „Posłania do I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność””, które umorzono w dniu 19 kwietnia 1982 r. Podczas posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „S” w Gdańsku, w dniu 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany, a następnie internowany. Przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w Strzebielinku i Kamiennej Górze. Zwolniony został w dniu 26 lutego 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 3, red nacz. Grzegorz Waligóra, Warszawa 2019
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności