Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pasiński Grzegorz

Grzegorz Pasiński

ur. w 1958 roku w m. Żagań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Związku Spółek Wodnych w Kutnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w tajnej strukturze złożonej z działaczy zdelegalizowanej „Solidarności” skupionych wokół ks. Mariana Lipskiego przy Parafii NMP w Głogowcu k/Kutna oraz należał do konspiracyjnej grupy podziemnej, w ramach której zajmował się gromadzeniem broni i amunicji. W dniu 18 maja 1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Płocku zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Powodem zatrzymania było rzekome posiadanie broni palnej. Był podejrzewany przez Służbę Bezpieczeństwa o drukowanie i kolportaż  nielegalnych wydawnictw. 25 lipca 1984 r. Prokurator Wojewódzki na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Płocku, uzupełnił zarzuty o przechowywanie i rozpowszechnianie biuletynów oraz ulotek na terenie Kutna i okolic w okresie od stycznia 1982 r. do maja 1984 r. Przebywał w areszcie do 27 lipca 1984 r., kiedy to prokuratura uchyliła ten środek zapobiegawczy na mocy ustawy o amnestii. 13 lutego 1986 r. funkcjonariusze RUSW w Kutnie przeprowadzili rewizję mieszkania ww., w wyniku której został on zatrzymany na 48 godzin i w czasie przesłuchania na komendzie pobity przez funkcjonariuszy SB. Prokuratura nie stwierdziła naruszenia nietykalności cielesnej, wobec czego sprawa została umorzona. W latach 1984-1989 był inwigilowany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN