Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wincenty Urbaniak

ur. w 1936 roku w m. Więcbork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Kieleckich Zakładach Wyrobów Papierowych w Kielcach, przewodniczącym związku na Wydziale Mechanicznym Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych. Organizował akcje strajkowe na terenie Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych w Kielcach. Podczas jednej z nich pełnił funkcję szefa zabezpieczenia radiowęzła zakładowego, teleksu oraz centrali telefonicznej.          W dniu 14.12.1981 r. w czasie nielegalnego zebrania członków NSZZ „Solidarność” zachęcał do zorganizowania strajku, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw wobec internowaniu działaczy związku „Solidarność”. Internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w okresie od 15.12.1981 r. do dnia 29.06.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej