Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wielgolawski Tadeusz

Tadeusz Andrzej Wielgolawski

ur. w 1938 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
W latach 1981-1984 był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” oraz Konfederacją Polski Niepodległej na terenie Bielska-Białej. Należał również do Rady Koordynacyjnej Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W związku z prowadzoną działalnością został w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Darłówku i Wierzchowie. Podczas pobytu w ww. miejscach namawiał internowanych do protestów i głodówek. Został zwolniony z internowania w dniu 6 kwietnia 1982 r., ale nie zaprzestał działalności związkowej i brał udział w niepodległościowych manifestacjach, co było powodem kolejnego zatrzymania i osadzenia w areszcie śledczym w Bielsku-Białej w okresie od 2 maja 1982 r. do 22 maja 1982 r. Redagował również bezdebitowe wydawnictwa sygnowane przez KPN. Następnie w 1984 r. wyemigrował z powodów politycznych do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej