Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Sarnowski

ur. w 1948 roku w m. Wapno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Od 1980 r. członek NSZZ ,,Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, jako zastępca przewodniczącego koła zakładowego NSZZ ,,Solidarność" na Wydziale Ruchu w ww. zakładzie pracy, nadal prowadził działalność związkową, organizował i uczestniczył w zebraniach. Przygotowywał, przechowywał i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa i materiały o treści związkowej, uczestniczył w zbiórkach pieniędzy na cele związkowe. Za swoją działalność 24 kwietnia 1982 r. został aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 8 czerwca 1982 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata za zorganizowanie konspiracyjnej działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN