Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Boski Paweł

Paweł Boski

ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
W latach 1966-1967 był aktywnym członkiem Koła Naukowego Studentów Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, którego działalność postrzegano jako opozycyjną względem władzy. W tym czasie organizował m.in. dyskusje nad publikacjami znanych socjologów i filozofów oraz na tak ważne tematy jak zniesienie kary śmierci. Następnie brał czynny udział w wydarzeniach Marca 1968 r., współtworząc komitet studencki. Uczestniczył w wiecach i manifestacjach oraz kolportował list protestacyjny i ulotki. 
Za swoją działalność został zawieszony w prawach studenta. Uniemożliwiono mu także objęcie stanowiska asystenta na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W maju 1968 r. został objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych, co udaremniło jego starania o odbycie stażu studenckiego w Wielkiej Brytanii. Zastrzeżenie anulowano w 1970 r. 
W 1977 r. wyjechał służbowo do Nigerii, a następnie odmówił powrotu do kraju. Po 13 grudnia 1981 r. wystosował protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego złożony na ręce ambasadora PRL w Nigerii, a w 1982 r. wystąpił z banerem „Solidarność” w czasie wizyty papieża Jana Pawła II w tym kraju. 
W latach 1968-1976 podlegał inwigilacji ze strony SB. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej