Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Toczyłowska Maria

Maria Aleksandra Toczyłowska

ur. w 1949 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
Maria Toczyłowska prowadziła działalność opozycyjną w różnych okresach lat 70. i 80.  Pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczęła kolportaż paryskiej ,,Kultury’’ oraz czasopism z Niezależnej Oficyny Wydawniczej ,,Nowa’’. W tym czasie również nawiązała współpracę ze środowiskiem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. 
Po 13.11.1981 r. nie zaprzestała działalności antykomunistycznej i zaangażowała się w pracę na rzecz podziemnej ,,Solidarności’’. Poświęciła się dalszemu kolportażowi materiałów bezdebitowych oraz współorganizowała zbiórki na rzecz osób represjonowanych i ich rodzin. Ponadto od 1982 roku współorganizowała szczeciński Uniwersytet Latający i pomagała przy zakładaniu podziemnej drukarni ,,S’’. Brała aktywny udział w manifestacjach oraz protestach ulicznych. Będąc z zawodu pielęgniarką, udzielała także pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym przez milicję i SB.
Od 1987 roku wraz z innymi członkami ,,S’’ zajmowała się drukiem pism ,,Grot’’ oraz ,,Bis’’, a także innych materiałów bezdebitowych. Druk oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw kontynuowała do 1989 roku.
W związku z działalnością opozycyjną, pozostawała w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Była kilkakrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków