Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Włodzimierz Trocha

ur. w 1956 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Był członkiem grupy działaczy NSZZ „Solidarność”, zajmującej się drukowaniem i kolportażem nielegalnych ulotek na terenie miasta i zakładów pracy Tomaszowa Mazowieckiego. Został aresztowany 23 marca 1982 r. i osadzony w areszcie śledczym. Był oskarżony przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi o to, że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 22 marca 1982 r., w czasie obowiązywania stanu wojennego, nie zaprzestał działalności w NSZZ „Solidarność”, działał w zorganizowanej grupie, „drukował i rozpowszechniał ulotki nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 maja 1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, jednocześnie uchylono wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN