Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Modelski Wojciech

Wojciech Cezary Modelski

ur. w 1960 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Będąc studentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1979 r. zaangażowany w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności, biorąc udział m. in. w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. W dniu 16 marca 1980 r. został zatrzymany w związku z kolportażem ulotek SKS. 
Latem 1980 r. w Bochni, w której mieszkał, zbierał pieniądze dla strajkujących stoczniowców. Od września 1980 r. czynny przy tworzeniu struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim, wchodząc w skład Komitetu Założycielskiego. Był także aktywny na forum Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostawał w ukryciu. W dniu 27 stycznia 1982 r.  zatrzymany i internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu oraz Kielcach - Piaskach. Podczas internowania brał udział w akcjach protestacyjnych, w tym w dniach 12-24 czerwca 1982 r. prowadził głodówkę. Zwolniony w dniu 7 lipca 1982 r. 
Był jednym z twórców Inicjatywy Obywatelską w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy, w tym sygnatariuszem apelu z 7 listopada 1984 r. W 1985 r. zaangażowany w powołanie Ruchu „Wolność i Pokój” w Krakowie.
W 1985 r. opuścił kraj udając się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej