Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Konrad Herbert Marusczyk

ur. w 1936 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Konrad Marusczyk od 1974 r. pracował w Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej w Gdyni. W sierpniu 1981 r. został zastępcą przewodniczącego i sekretarzem Prezydium Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Na mocy decyzji nr 490 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 12 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Powodem internowania było „podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego”. Zwolniony 7 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN