Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowicz Olgierd

Olgierd Wojciechowicz

ur. w 1957 roku w m. Nowokuńce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Olgierd Wojciechowicz związany był z opozycją antysocjalistyczną od 1980 r. jako członek NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, dn. 13.12.1981 r., zaczął działać w podziemiu. W 1982 r. założył niezależne pismo pn. „Prolet”, w którym był jednocześnie założycielem, współwydawcą oraz autorem tekstów. „Prolet” wychodził regularnie do 1984 r., a następnie wznowił działalność w latach 1988-1989. Na potrzeby swoich artykułów Olgierd Wojciechowicz zbierał informacje o wydarzeniach stanu wojennego i losach internowanych. W latach 1982-1988 aktywnie uczestniczył także w demonstracjach patriotycznych oraz mszach za Ojczyznę.   
Od 1988 r. był stałym współpracownikiem szczecińskiej Niezależnej Oficyny Wydawniczej oraz członkiem Grupy Pomocowej przy kościele oo. Jezuitów w Szczecinie, wspierającej logistycznie strajki w sierpniu i wrześniu 1988 r. 
Olgierd Wojciechowicz był redaktorem i współwydawcą „Kuriera Strajkowego”, a po zakończeniu strajków w 1988 r. „Kuriera Międzystrajkowego”. W 1988 r. został także przewodniczącym Komitetu Założycielskiego reaktywowanej „Solidarności” w Szczecińskich Zakładach Mięsnych.
Podczas swojej niepodległościowej działalności był wielokrotnie przesłuchiwany, rewidowany, zastraszany oraz zmuszany przez funkcjonariuszy SB do częstych zmian miejsc pracy. Był również objęty stałą kontrolą operacyjną przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej