Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Murawski Eugeniusz
Eugeniusz Murawski
ur. w 1934 roku w m. Kamianka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016

Biogram

Pan Eugeniusz Murawski działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładach Piekarskich WSS Społem we Wrocławiu, był przewodniczącym Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 grudnia 1981 r. do marca 1982 r., został internowany w ośrodkach odosobnienia we Wrocławiu i Nysie. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia w Nysie, kontynuował działalność w podziemnych strukturach związku. W latach 1982-1989 był przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej w Zakładach Piekarskich WSS Społem oraz działaczem Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu. W sierpniu 1982 r. został ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie i po kilku dniach zwolniony ze względu na stan zdrowia. W listopadzie 1982 r. internowano go po raz trzeci (przetrzymywano go ponownie w Strzelinie) i na wolność wyszedł w grudniu 1982 r. W latach 1982-1989 kolportował wrocławskie pisma podziemne, a w 1984 r. był wydawcą zakładowego podziemnego pisma „Aut”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności