Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kunysz Grażyna

Grażyna Władysława Kunysz

ur. w 1948 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Grażyna Władysława Kunysz w latach 80. była pracownikiem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” Oddział w Łańcucie, gdzie w 1980 r. zakładała komisję zakładową NSZZ „Solidarność”. 
W stanie wojennym uczestniczyła w kolportowaniu niezależnych wydawnictw na terenie Łańcuta. Od roku 1982 uczestniczyła w pracy  Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym i Pozbawionym Pracy oraz ich Rodzinom przy Klasztorze O.O. Bernardynów w Rzeszowie. W 1983 r. przeszła do pracy w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie  i wówczas rozpoczęła kolportaż w Łańcucie prasy podziemnej otrzymywanej z Rzeszowa od Wandy Minickiej-Wojturskiej. Działalność tą prowadziła do roku 1989. Brała udział w spotkaniach działaczy „Solidarności” Rolników Indywidualnych odbywających się od roku 1982 u ks. Jana Jakubowskiego w Soninie koło Łańcuta. Od sierpnia 1983 r. spotkania te odbywały się pod szyldem powołanego w parafii Bractwa Trzeźwości, w którego działalności aktywny udział brała Grażyna Kunysz. 
Wiosną 1989 r. zakładała Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Uczestniczyła także w spotkaniach powstających Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w Rzeszowie oraz Łańcucie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności, Opozycja w PRL 1976-1989, red. G. Waligóra i in., t.2, bm. 2012
    • M.J. Stręk, Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005,
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN