Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dolecki Tomasz

Tomasz Paweł Dolecki

ur. w 1962 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 2/2017
Biogram
W latach 80. był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej, związanym z podziemnym wydawnictwem Przedświt.  
Został zatrzymany 18 czerwca 1985 r., a dwa dni później tymczasowo aresztowany w związku podejrzeniem kolportażu niepodległościowych wydawnictw (m.in. pism „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „KOS”) oraz posiadaniem plakatów, ulotek i znaczków „Poczty Solidarność”. 22 czerwca 1985 r. osadzono go  w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów, gdzie przebywał do 9 listopada 1985 r., gdy zmieniono środek zapobiegawczy na poręczenie społeczne. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie Prokuratura Wojewódzka w Warszawie warunkowo umorzyła postanowieniem z 16 grudnia 1985 r., wyznaczając mu okres próby na 2 lata oraz nakazała dokonanie wpłaty na wyznaczony cel społeczny. 
Ponownie został zatrzymany 17 listopada 1988 r. w związku podejrzeniem, że od nieustalonego czasu do chwili aresztowania gromadził i przechowywał przeznaczone do rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia znaczne ilości nielegalnych wydawnictw. Kolegium ds. wykroczeń przy Naczelniku  Dzielnicy Warszawa Mokotów 18 listopada 1988 r. ukarało go grzywną w wysokości 45000zł, jednocześnie orzeczono przepadek dowodów rzeczowych. 
W ramach represji w latach 1985-1987 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN