Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sengebusch-Małecka Beata

Beata Sengebusch-Małecka

ur. w 1967 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Beata Sengebusch-Małecka będąc studentką filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestniczyła w działalności podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, zajmując się m.in. ewidencją członków organizacji oraz przygotowywała transparenty protestacyjne.
W 1987 r. została członkiem Organizacji Studenckiej działającej w ramach toruńskiej komórki Konfederacji Polski Niepodległej, wydającej pismo „Zgrzyt” oraz prowadzącej akcje plakatowe. Była również zaangażowana w kolportaż wydawnictw bezdebitowych, rozprowadzanie znaczków okolicznościowych na poczet działalności podziemnej i prowadzenie biblioteczki wydawnictw niezależnych na terenie UMK.
W maju i grudniu 1988 r. uczestniczyła w wiecach organizowanych przez NZS, a w 1989 r. włączyła się w przygotowania strajku okupacyjnego w Collegium Maximum toruńskiego Uniwersytetu. Przed wyborami w czerwcu 1989 r. zbierała podpisy, sprzedawała wydawnictwa niezależne oraz organizowała kampanię wyborczą kandydatów Komitetu Obywatelskiego NSZZ "Solidarność" w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003