Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamińska Bożena

Bożena Jolanta Kamińska

ur. w 1953 roku w m. Ustka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
W okresie stanu wojennego była skarbnikiem podziemnych struktur „Solidarności” w Zakładach Sprzętu Technicznego i Turystycznego „Aviotex” w Legionowie. Zbierała składki w „Aviotex”, a także wypłacała zasiłki i zapomogi represjonowanym członkom Związku. Uczestniczyła w emisjach audycji podziemnego Radia „Solidarność” na terenie Legionowa. Ostatnią audycję nadała w czerwcu 1989 r. W latach 80. działała również w Duszpasterstwie Ludzi Pracy i w środowisku opozycyjnym skupionym wokół parafii św. Jana Kantego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Tadeusz Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983, Warszawa 2009
    • Tomasz Elbanowski, Oni robili Solidarność, Legionowo 2011