Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sotwin Wiesława

Wiesława Barbara Sotwin

ur. w 1959 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od jesieni 1980 r. zaangażowana w działalność uczelnianych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów, pełniąc funkcję skarbnika. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego czynna w podziemnym Studenckim Komitecie Obrony Demokracji, a następnie w składzie Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. W marcu 1982 r. współorganizatorka upamiętnienia rocznicy Marca’68.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN