Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hall Aleksander

Aleksander Hall

ur. w 1953 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Aleksander Hall od początku lat 70-tych był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej. Od 1977 r. działał w  Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Studenckich Komitetach Solidarności Wyższych Uczelni Trójmiasta. W latach 1977-1981 współtwórca i redaktor niezależnego pisma „Bratniak”. W lipcu 1979 r. współzałożyciel i jeden z liderów Ruchu Młodej Polski.  W sierpniu 1980 r. uczestniczył strajku w Stoczni Gdańskiej im. „Lenina”, w grudniu współorganizował ogólnopolski Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarność”. 
W latach 1982-1989 redaktor podziemnego pisma „Polityka Polska”. Od 1985 r. członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania.  W latach 1984-1989 redaktor „Przeglądu Katolickiego” i współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Opozycja w PRL. Słownik Biograficzny 1956-1989, t.2, pod red. J. Skórzyńskiego, R. Sowińskiego, M. Strasz, W-wa 2000
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t.3 Polska Północna, pod. red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, W-wa 2010