Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Śliwonik

ur. w 1947 roku w m. Skórka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Członek NSZZ „Solidarność” w Pile. Oskarżony o kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie kraju oraz wrogą działalność w środowiskach Zjednoczenia Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile, za co był rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Migacz”. W sierpniu 1983 roku prowadzono wobec niego śledztwo pod zarzutem przetrzymywania i rozpowszechniania ulotek firmowanych przez RKW NSZZ „Solidarność” Region „Piła”.  Został aresztowany 26.08.1983 i osadzony w Areszcie Śledczym WUSW w Pile, następnie od 22.09.1983 r. w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Zwolniony 24.10.1983. Dnia 28.01.1984 Sąd Rejonowy w Pile skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny pod zarzutem iż „w okresie od kwietnia do sierpnia 1983 r. w Pile przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki i nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz nawołujące do rozruchów i niepokoju publicznego”.  Ze względu na swoją działalność był inwigilowany w latach 1983-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN