Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śledź Aleksy

Aleksy Leszek Śledź

ur. w 1958 roku w m. Sandomierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2018
Biogram
Student historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1979-80 związany ze Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie. Kolporter „Biuletynu Informacyjnego” Komitetu Obrony Robotników. Uczestnik akcji ulotkowych.
Latem 1980 r. łącznik pomiędzy strajkującymi zakładami pracy w Krakowie. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ. Członek Komisji Wydziałowej NZS. Zaangażowany w działalność Niezależnej Oficyny Studentów. Organizator działalności wydawniczej Koła Naukowego Historyków Studentów UJ. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego początkowo w ukryciu. Zaangażowany w organizację zaplecza poligraficznego podziemnych struktur „Solidarności” w Krakowie. W latach 1982-84 kierował podziemną drukarnią wydającą „Aktualności” oraz „Serwis Informacyjny RKW „Solidarność” Małopolska”, a następnie w latach 1984-86 drukarnią na krakowskim osiedlu Kliny, w której drukowano „Hutnika”. Instruktor podziemnych kursów poligraficznych. Zaangażowany w organizację pomocy dla represjonowanych.
W 1989 r. czynny w krakowskim Komitecie Obywatelskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN