Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fabritis de Julian

Julian Fabritis de

ur. w 1947 roku w m. Rzym
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2019
Biogram
Julian de Fabritis był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi oraz działaczem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Swoje poglądy prezentował na terenie zakładu pracy, m.in. na antenie radiowęzła zakładowego. 14.12.1981 r. wszedł w skład Komitetu Strajkowego w objętym militaryzacją MPK. W związku z udziałem w akcji strajkowej 16.12.1981 r. został internowany, a 19.12.1981 r. osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi. 27.01.1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi skazał go na rok pozbawienia wolności. 30.04.1982 r. otrzymał zwolnienie z pracy i po warunkowym opuszczeniu zakładu karnego 29.09.1982 r., nie przyjęto go ponownie. W styczniu 1983 r. wyemigrował do Szwecji. W latach 1981–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej