Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Kępa

ur. w 1940 roku w m. Żegocina
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016
Biogram
W dniu 27 kwietnia 1960 r. uczestnik walk w obronie krzyża znajdującego się na placu budowy pierwszego kościoła w Nowej Hucie. Zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Powiatowego dla Krakowa – Nowej Huty z dnia 22 czerwca 1960 r. skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w Krakowie oraz Iławie. Zwolniony warunkowo w dniu 16 listopada 1961 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej