Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Milczarek Krzysztof

Krzysztof Jan Milczarek

ur. w 1937 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
W 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Olsztynie.
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z 22 maja 1982 r. został internowany. Jako powód izolacji wskazano zagrożenie inspirowania przez niego akcji protestacyjnych. 
Od 25 maja 1982 r. był więziony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, następnie 28 czerwca 1982 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. W dniu 23 lipca 1982 r. wydano decyzję o uchyleniu internowania, tego samego dnia odzyskał wolność.
Po zwolnieniu powrócił do pracy w PISiE w Olszynie ale przeniesiono go na niższe stanowisko. Jesienią 1982 r. rozpoczął starania o wyjazd emigracyjny z powodów politycznych i w następnym roku wyjechał wraz z rodziną do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN