Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Jan Dobranowski

ur. w 1944 roku w m. Krzepice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Stacji Hodowli Roślin Rogów Opolski z siedzibą w Krapkowicach. W 1981 r. był jednym z inicjatorów powstania Komisji Zakładowej „Solidarności” w tym zakładzie pracy, a 6 sierpnia 1981 r. został wybrany jej przewodniczącym.
Działalność związkowa była przyczyną różnorakich szykan ze strony dyrekcji zakładu, m.in. zmianą warunków pracy niezgodną z przepisami obowiązującego prawa oraz oskarżeniami o zagarnięcie mienia społecznego. Ostatecznie został zwolniony z pracy w lipcu 1982 r. 
W 1985 r. otrzymał wypowiedzenie z kolejnego miejsca pracy, Technikum Leśnego w Tułowicach (pełnił tam funkcję wychowawcy w internacie dla uczniów), w oparciu o uchwałę egzekutywy Komitetu PZPR Miasta i Gminy w Niemodlinie z 16 maja 1985 r., ze względu na jego postawę społeczno-polityczną w latach 1980-1981.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN