Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piętak Krzysztof

Krzysztof Jan Piętak

ur. w 1960 roku w m. Będzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Krzysztof Piętak należał do NSZZ „Solidarność” przy Katowickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego w Czeladzi od początku istnienia związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się  w rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw na terenie Zagłębia oraz  uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych struktur związkowych. W latach 1984-1989 współpracował z nielegalnymi strukturami „Solidarności” Regionu Śląsko Dąbrowskiego. Pan Krzysztof Piętak brał udział w tzw. Mszach za Ojczyznę organizowanych w parafii pw. św. Joachima w Sosnowcu, uczestniczył w pielgrzymkach Ludzi Pracy organizowanych do Częstochowy i Piekar Śląskich. Angażował się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelnej, która otaczała opieką duchową i materialną młodzież akademicką i wszystkich pracujących. W ramach wspomnianej struktury Krzysztof Piętak organizował zbiórki pieniędzy dla potrzebujących. Był również aktywnym uczestnikiem nielegalnych uroczystości patriotycznych organizowanych m.in. dla uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości, uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz uroczystości oddających hołd poległym górnikom podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach w dniu 16 XII 1981 r. 
W 1988 r. Pan Krzysztof Piętak zaangażował się w prace mające na celu relegalizację „Solidarności”. W 1989 r. brał udział w tworzeniu, a następnie pracach Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w Będzinie i Sosnowcu, których zadaniem było prowadzenie lokalnej kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu i Senatu w dniu 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków